fbpx
0903 664 014
peter@sorger.sk
Po - Pia 8:00 - 15:30

Podmienky ochrany osobných údajov

I.
Základné ustanovenia

Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: "GDPR") je spoločnosť Sorger, s.r.o., IČO: 46753958, so sídlom Námestie sv. Egídia 95, 05801 Poprad (ďalej len: "správca").
Spoločnosť Sorger, s.r.o. postupuje od 25.5.2018 v zmysle platného zákona Zákona č. 18/2018 Zb. z. NR SR o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.
Kontaktné údaje správcu sú:
• adresa: Sorger, s.r.o., Námestie sv. Egídia 95, 05801 Poprad,
• e-mail: peter@sorger.sk,
• telefón: 00421 (0) 2 21 02 57 57.
Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby; identifikovateľná fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo jedného alebo viacerých faktorov špecifických fyzickú, fyziologickú, genetické, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo spoločenskú identitu tejto fyzickej osoby.
Správca vymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov. Zodpovednú osobu možno kontaktovať e-mailom na: gdpr@sorger.sk.

II.
Ktoré vaše osobné údaje spracovávame

Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/a alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia vašej objednávky. Správca spracováva vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje potrebné na plnenie zmluvy.

Meno a priezvisko, pohlavie, e-mailová adresa a telefónne číslo. 
Užívateľské meno a heslo.
Vaše nastavenia, ktorými sa rozumejú údaje vo Vašom účte, najmä uložená adresa a nastavenia newsletterov.
Údaje o vašich objednávkach, najmä údaje o službách, ktoré si u nás objednávate.
Údaje z Vášho hodnotenia nami ponúkaných služieb, ktorými sa rozumejú informácie, ktoré uvediete v recenzii na našom webe a vaše fotografie, vaše videá, ktoré k recenzii pripojíte.
Údaje o Vašom správaní na webe, odkazy, na ktoré klikáte, spôsob pohybu po našom webe, posúvanie obrazovky a tiež údaje o zariadení, z ktorého si náš web prezeráte, ako je IP adresa a z nej odvodená poloha, identifikácia zariadení, jeho technické parametre ako operačný systém a jeho verzia, rozlíšenie obrazovky, použitý prehliadač a jeho verzie a tiež údaje získané zo súborov cookies a podobných technológií pre identifikáciu zariadenia.
Údaje súvisiace s využitím call centra, ktorými sú najmä záznamy telefonických hovorov s call centrom. Pre tento účel údaje uchovávame po dobu najviac 1 mesiaca. 

III.
Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

Zákonným dôvodom spracovanie osobných údajov je:

 • • plnenie zmluvy medzi vami a správcom podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR,
  • oprávnený záujem správcu na poskytovanie priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR,
  • váš súhlas so spracovaním na účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.

Spracovávame osobné údaje, ktoré nám zveríte sami, a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):

 • • organizácia webinárov, poskytovanie služieb, plnenie zmluvy: vašu e-mailovú adresu nevyhnutne potrebujeme na zabezpečenie organizácie našich webinárov a poskytovanie prístupu k našim elektronickým produktom a službám. Ak si objednáte niektorý z našich elektronických produktov a služieb, potrebujeme vašu e-mailovú adresu na účel plnenia zmluvy, aby sme vám mohli vytvoriť prístupy do členskej sekcie.

  • Priamy marketing cez e-mail: vaše osobné údaje (e-mail a meno), pohlavie, aké stránky na našom webe navštívite a na čo klikáte v e-maile, a kedy e-maily najčastejšie otvárate, využívame za účelom priameho marketingu - zasielanie a zobrazovanie obchodných oznámení. Ak si objednáte niektorý z našich webinárov, PDF súborov, MP3 či video tréningov (či platených alebo zadarmo), vnímame oprávnený záujem posielať vám newslettre s tematikou online marketingu a know-how kľúčového pre úspešné online podnikanie. 
  Ak zakúpite niektorý z našich produktov či služieb ako váženému zákazníkovi vám budeme zasielať newslettre s tematikou online marketingu a know-how kľúčového pre úspešné online podnikanie na základe oprávneného záujmu správcu.

  V oboch prípadoch sa môžete zo zasielania newsletterov kedykoľvek odhlásiť tlačidlom "odhlásiť sa" v pätičke každého nášho e-mailu.

  • Priamy marketing cez Facebook reklamu: pokiaľ navštívite náš web, vnímame oprávnený záujem prostredníctvom súborov cookies sledovať, aké stránky na našom webe návštevou a následne využiť toto info remarketingový a lepšiu cielenie reklamy na Facebooku, a to po dobu maximálne 1 roka od návštevy webu. Ak si neželáte naše reklamy na Facebooku vidieť, môžete zobrazovanie našich reklám zrušiť priamo na Facebooku prostredníctvom tohto návodu, popr. vypnúť cookies v prehliadači, alebo zmeniť svoje preferencie pre zobrazovanie reklám na stránke Vaše predvoľby pre reklamy. Informácie zhromaždené pomocou cookies nám neumožňujú identifikovať vaše meno, kontaktné údaje alebo iné osobné identifikačné údaje, ak sa nám ich nerozhodnete sami poskytnúť.

  • Priamy marketing cez Facebook messenger: ak kontaktujete našu Facebook stránku cez Messenger, požiadame vás o súhlas so zasielaním správičiek s tematikou úspešného online podnikania. Iba na základe udeleného súhlasu vám budeme zasielať tieto správy po dobu maximálne 5 rokov od udelenia súhlasu. Od zasielanie správ sa môžete kedykoľvek odhlásiť, stačí ak na akúkoľvek správu odpíšete slovo "stop" a ďalšie správičky vám na Messenger od nás chodiť nebudú.

 • • Pokročilý marketing na základe súhlasu: iba na základe vášho súhlasu vám môžeme zasielať tiež inšpirujúce ponuky tretích osôb alebo využiť e-mailovú adresu napr. Remarketingový a zacielenie reklamy na Facebooku. Ten je možné samozrejme kedykoľvek odvolať prostredníctvom našich kontaktných údajov.

  • Fotografie a video záznamy zo seminárov: na niektorých našich živých akciách - školeniach, seminároch, kupujeme fotografickú dokumentáciu či video záznam. Fotografie používame v propagačných materiáloch, predovšetkým na webe. Video záznam slúži účastníkom online kurzu ku pozretie. U týchto materiálov nikdy nenájdete mená účastníkov, jedine ak by sa jednalo o referenciu a to na základe súhlasu. Ak by ste na záznamoch nechceli byť, dajte nám vedieť na našich kontaktných údajoch pred usporiadaním živej akcie.

  • Vedenie účtovníctva: ak ste zákazníkmi, vaše osobné údaje (fakturačné údaje) nevyhnutne potrebujeme, aby sme vyhoveli zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.

  Pokiaľ ešte zákazníkom nie ste, zasielame vám ich len na základe vášho súhlasu.
  Odber e-mailov môžete kedykoľvek ukončiť stlačením odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maile alebo nám to oznámte odpoveďou na e-mail, ktorý sme Vám zaslali.

  Vaše osobné údaje si ponechávame po dobu premlčacích lehôt, pokiaľ zákon neustanovuje dlhšiu dobu k ich uchovanie alebo sme v konkrétnych prípadoch neuviedli inak.

IV.
Doba uchovávania údajov

Správca uchováva osobné údaje:
• po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi vami a správcom a uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu),
• po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.
Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správcu osobné údaje vymaže.

V. 
Cookies

Pri prechádzaní našich webových stránok zaznamenávame vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte a na ktoré stránky prichádzate. Používanie cookies pre meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenia webových stránok vnímame ako náš oprávnený záujem správcu, lebo veríme, že vďaka tomu Vám môžeme ponúknuť ešte lepšie služby.

Pravidlá pre používanie alebo zablokovanie cookies si môže každý užívateľ nastaviť vo svojom internetovom prehliadači, čím dáva najavo svoj súhlas s ich spracovaním. 
Používateľ si môže nastaviť povolenie alebo odmietnutie všetkých alebo len niektorých súborov cookies (napr. Cookies tretích strán). Zablokovanie súborov cookies môže mať negatívny vplyv na použiteľnosť webové stránky a služby.
Na tomto webe je návštevníkom, ktorí súhlasia s umiestnením cookies do svojho prehliadača prostredníctvom patričného nastavenie správania ku cookies jednotlivých prehliadačov umiestnená informácia od nasledujúcich spoločností:

Facebook
Google
Sklik.cz
Onesignal.com
 
Ak podáte námietku proti spracovaniu technických cookies potrebných pre fungovanie webových stránok, nemožno v takom prípade zaručiť plnú funkčnosť a kompatibilitu webových stránok.

VI.
Odovzdanie osobných údajov tretím osobám

K vašim osobným údajom majú prístup naši zamestnanci a spolupracovníci, ktorí sú viazaní mlčanlivosťou a preškolení v oblasti bezpečnosti spracúvania.
Väčšinu spracovateľských operácií zvládame sami a nepotrebujeme k nim 3. strany.

Pre zaistenie niektorých konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zabezpečiť vlastnými silami, využívame služieb a aplikácií spracovateľov, ktorí sa na danej spracovanie špecializujú a sú v súlade s GDPR.

Sú to posyktovatelé nasledujúcich platforiem a služieb:
SmartSelling - aplikácia pre komunikáciu, web a fakturáciu
Facebook - FB pixel
Google - Google Analytics
D & D, spol. s r.o. - účtovná firma

Je možné, že sa v budúcnosti rozhodneme využiť ďalšie aplikácie či spracovateľa, pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania. Sľubujeme vám však, že v takomto prípade pri výbere, budeme na spracovateľa klásť minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania ako na seba.

VII.
Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)

Príjemcovia osobných údajov sú osoby:
• podieľajúce sa na dodanie tovaru / služieb / realizáciu platieb na základe zmluvy,
• zaisťujúci služby prevádzkovanie www stránky a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním www stránky,
• zaisťujúci marketingové služby.
Správca nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii. Celé spracovávanie osobných údajov bude uskutočňované na území EU.

VIII.
Vaše práva

Vďaka právu na prístup k informáciám nás môžete kedykoľvek vyzvať, aké Vaše osobné údaje spracúvame, prípadne nás vyzvať o vymazanie vašich osobných údajov a a my tak urobíme v lehote maximálne 30 dní. V niektorých prípadoch sme obmedzení zákonnou povinnosťou, napr. musíme evidovať vystavené daňové doklady po dobu stanovenú zákonom. V tomto prípade teda vymažeme všetky takéto osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončenie výmazu Vás budeme informovať prostredníctvom e-mailu.

Za podmienok stanovených v GDPR máte:
• právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
• právo opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovanie podľa čl. 18 GDPR.
• právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.
• právo namietať proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR,
• právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.
• právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo e-mail správcu uvedený v čl. I týchto podmienok.
Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vašej právo na ochranu osobných údajov.

IX.
Podmienky zabezpečenia osobných údajov

Správca prehlasuje, že prijal všetky primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.
Správca prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe.
Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverené osoby.

X.
Záverečné ustanovenia

Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/a s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
S týmito podmienkami súhlasíte vyplnením internetového formulára na odosielanie noviniek a newsletterov, potvrdzujete tiež, že ste oboznámený/a s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste správcovi poskytol/a.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 14.5.2020